NSK W0800C-21PY-C3Z1 江西nsk滚珠丝杠厂家   产品参数

NSK W0800C-21PY-C3Z1 江西nsk滚珠丝杠厂家

尺寸 单位:mm

NSK W0800C-21PY-C3Z1 江西nsk滚珠丝杠厂家此型号部分数据来源于TSUBAKI STD4012-1300C5-B tsubaki 丝杆